სიახლეები
ღონისძიებები
> 2015-08-03 აბიტურიენტებისათვის: ჩასაბარებელი საგნები, კოეფიციენტები და პრიორიტეტები! > 2015-07-31 ინფორმაცია კურსდამთავრებულებისთვის! > 2015-07-30 სტუდენტთა მიღება პროფესიულ პროგრამებზე > 2015-07-24 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის მობილობა > 2015-07-17 ბრძანება 3/129 აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ > 2015-07-09 აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი ღია კონკურსის შედეგები! > 2015-07-03 დასკვნითი გამოცდების გადაბარება > 2015-06-28 გამოცდების განრიგი-ბიზნესის ადმინისტრირება-III, IV; ტურიზმი-I,II > 2015-06-26 გამოცდების განრიგი-სამართალმცოდნეობა, სასურსათო ტექნოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება-I, II კურსები > 2015-06-26 გამოცდების განრიგი-ინგლისური ფილოლოგია