სიახლეები
ღონისძიებები
> 2014-10-24 თბილისის მერიასა და ,,თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს’’ შორის მემორანდუმი გაფორმდა! > 2014-10-18 ცხრილი-მაგისტრატურა > 2014-09-16 დასაქმება-სადაზღვევო კომპანია "ალდაგი" > 2014-09-05 აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში გასულ პირთა თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ! > 2014-09-03 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების შესახებ! > 2014-08-29 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის! > 2014-08-26 მობილობით გადმომსვლელი სტუდენტების საყურადღებოდ! > 2014-08-25 პირველკურსელთა რეგისტრაცია! > 2014-08-25 აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსში გასულ პირთა სია! > 2014-08-21 საგამოცდო საკითხები ინგლისურ ენაში (მაგისტრატურა)!