სიახლეები
ღონისძიებები
> 2015-06-28 გამოცდების განრიგი-ბიზნესის ადმინისტრირება-III, IV; ტურიზმი-I,II > 2015-06-26 გამოცდების განრიგი-სამართალმცოდნეობა, სასურსათო ტექნოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირება-I, II კურსები > 2015-06-26 გამოცდების განრიგი-ინგლისური ფილოლოგია > 2015-06-26 გამოცდების განრიგი-ჟურნალისტიკა > 2015-06-23 სტუდენტთა მესამე გაერთიანებული საუნივერსიტეტო კონფერენცია > 2015-06-18 შუალედურების აღდგენის ცხრილი-ინგლისური ფილოლოგია > 2015-06-18 შუალედურების აღდგენის ცხრილი-ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი > 2015-05-19 აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსი! > 2015-05-08 დეკლარირებული საწარმოების რეიტინგი 2013–2014 წლების მდგომარეობით > 2015-04-17 შუალედურების ცხრილი-სამართალი, სასურსათო ტექნოლოგიები, ბიზნესის ადმინისტრირება (I-II კურსი)